Falta de tempo é desculpa daqueles que… Albert Einstein

Falta de é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos.